آیین بزرگداشت جایگاه علمی و فرهنگی استاد مسیب سبزه‌ئی

آیین بزرگداشت جایگاه علمی و فرهنگی استاد مسیب سبزه‌ئی در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۲ با حضور جمعی از استادان و صاحبنظران علوم‌زمین و دانشجویان و دوستداران ایشان  در سالن همایش‌های جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد. در این مراسم به پیشنهاد جناب آقای دکتر فودازی با تایید و تشویق حاضران در مراسم که همگی از بزرگان زمین‌شناسی ایران بودند و استقبال انجمن زمین شناسی ایران جناب آقای دکتر سبزه‌ای به عنوان پدر سنگ شناسی و افیولیت شناسی ایران لغب گرفتند که تاکنون مشابه ایشان حتی درخاورمیانه نیز نبود. انجمن زمین شناسی ایران هم برای پدرسنگ شناسی و افیولیت شناسی ایران آروزی درازای عمر و تندرستی همراه با شادی دارد

تماس با ما
FA_IR