مهلت ارسال مقالات جهت شرکت در ۴۲ گردهمایی علوم زمین تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ تمدید شد.

تماس با ما
FA_IR