اولین شمارۀ مجله “سرزمین‌های پارس آرین” به مناسبت روز زمین شناس منتشر شد.

 

علوم زمین در طول تاریخ بشر تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، زیرساخت‌های شهری، مسائل محیط زیستی، تحولات سیاسی-اجتماعی، مهاجرت، فرهنگ، تکامل اقتصادی و انقلاب‌های صنعتی جهان داشته است. هدف این مجله آشنا نمودن تأثیر علوم زمین بر جامعه است که در درجه نخست این آشنایی مخصوص جامعه علمی، برنامه‌ریزان اجرایی و اشخاص حرفه‌ای آشنا به علوم طبیعی-انسانی و در درجه دوم، آشنا نمودن آحاد مردم جامعه با نقش علوم زمین در زندگی انسان‌ها در گذشته، حال و آینده است.

 

تماس با ما
FA_IR