مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

جهت دانلود مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور که بصورت مشترک و در طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۳ و ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دانشگاه پیام نور قم در محل هتل شاهد شهر قم برگزار شد، بر روی گرایش مورد نظر از لیست زیر کلیک فرمائید.
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی مهندسی ژئوتکنیک و مخاطرات زیست محیطی
ژئوشیمی و زمین شناسی زیست محیطی
ژئوفیزیک زلزله شناسی و زمین شناسی ساختمانی
ژئوتوریسم و سایر مقالات دریافتی
آب شناسی و آب های زیرزمینی
دیرینه شناسی
پترولوژی و کانی شناسی
دورسنجی و زمین ریخت شناسی
رسوب شناسی و زمین شناسی نفت
تماس با ما
FA_IR